Heidi Sneeuw-van Wijk

Logopedist & lees-en spellingspecialist

Ik ben Heidi Sneeuw-van Wijk en  werk als praktijkeigenaar,  logopedist en spelling & leesspecialist.

In juli 2010 heb ik de logopedie praktijk in Landsmeer opgericht.  In 1992 heb ik opleiding Logopedie & Foniatrie in Amsterdam afgerond.  Gedurende 28  jaar werk ik met veel plezier met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen.

Tijdens het contact met de kinderen blijkt dat de problemen in de communicatie en de lees- en spellingontwikkeling leiden tot veel gevoelens van onmacht, verdriet en boosheid.  Alleen logopedische therapie is dan niet voldoende.  Het vraagt om extra begeleiding om kinderen, ouders en leerkrachten hierbij  te begeleiden.  Met “Teken je Gesprek” en sessies “Brainspotting” zie ik dat de kinderen hun zelfvertrouwen terugvinden en leren omgaan met de gevolgen van TOS en dyslexie en de reacties van de omgeving.

Ik ga graag met leerkrachten en ouders in overleg om het lesaanbod af te stemmen op de mogelijkheden en de manier van leren van de kinderen.

Evelien Eefting

logopedist & yogadocent

Ik ben Evelien Eefting en werk Sinds 1995 is als  logopediste. Gedurende 10 jaar ben ik mede-eigenaar geweest van een zelfstandige allround logopediepraktijk in Amsterdam-Zuidoost en vanaf 2012 werk ik samen met Heidi in de logopediepraktijk in Landsmeer.

Gedurende 24 jaar werk ik met veel affiniteit met kinderen met spraak-taalontwikkelingsproblemen en kinderen en volwassenen met stemproblemen.   Ik combineer mijn werkzaamheden als logopedist met het geven van yoga.

Wij zijn beiden lid van de beroepsvereniging NVLF www.nvlf.nl  en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl