Vertraagde taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind in zijn gesproken taal duidelijk achterblijft in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Het kind spreekt nog enkele woordjes of in te korte en onvolledige zinnen. Dit noemen we een achterstand in de taalproductie. Het kan ook zijn dat een kind onvoldoende begrijpt van de taal die tegen hem wordt gesproken. Dan is er sprake van een achterstand in het taalbegrip.