Vertraagde spraakontwikkeling

Soms kun je kinderen niet goed verstaan omdat:

 • klanken verkeerd worden uitgesproken
 • klanken onderling worden verwisseld
 • delen van woorden worden weggelaten
 • het spreektempo te hoog is
 • de spieren in de mond niet sterk genoeg zijn

Wat is een vertraagde spraakontwikkeling?
Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Jonge kinderen spreken de woorden meestal onvolledig uit. Bijvoorbeeld ‘oem’ voor ‘bloem ’ of ‘poe’ voor ‘poes’. Sommige kinderen blijven langer dan leeftijdsgenoten uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat het kind zich soms niet duidelijk kan maken. Een kind van vijf jaar kan de meeste klanken goed uitspreken.

De vertraging in de spraakontwikkeling kan worden veroorzaakt door

 • slechthorendheid
 • chronische verkoudheden en oorontstekingen in de eerste levensjaren
 • duimzuigen en spenen tot na de eerste verjaardag
 • lip- kaak of gehemeltespleet
 • lage spierspanning in de tong, lippen en/of wangen
 • ontwikkelingsachterstand
 • onbekende oorzaak

Wat doet de logopedist bij Logopedie Landsmeer

De logopedist onderzoekt de  kinderen met uitspraakproblemen, zodat precies duidelijk is welke klanken en klankcombinaties nog niet goed  worden uitgesproken.

De uitslag wordt met de ouders besproken zodat u weet welke klanken er nog niet correct worden uitgesproken en welke klanken er verwacht mogen worden bij de leeftijd van uw kind.

De behandeling bij hele jonge kinderen is gericht op het stimuleren van de spieren in de tong, lippen en wangen en het aanbieden van de klanken die nog niet correct worden uitgesproken.  Ouders krijgen gerichte adviezen over verschillende blaas- en spelmaterialen om deze spieren te versterken en het aanbieden van de klanken in de dagelijkse situatie.

Bij kinderen vanaf 3,5  jaar wordt meer methodisch gewerkt aan het leren luisteren naar de klanken (= fonologie) en het leren uitspreken van de klanken (= fonetiek).

Bij Logopedie Landsmeer wordt gewerkt met nieuwe materialen in een kindvriendelijke omgeving.