vergoeding

Vergoeding
Bij Logopedie Landsmeer is voor 2020 met  alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Dit betekent dat de logopediebehandelingen op de praktijk  voor kinderen tot 18 jaar 100% worden vergoed door de zorgverzekeraars: Achmea, ASR, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ en CZ De nota’s van het onderzoek en de behandeling kan ik rechtstreeks declareren bij deze zorgverzekeraars.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de logopedische behandeling op scholen. Dit kunt u zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voor volwassenen geldt het wettelijk eigen risico per jaar. Nadat het eigen risico is opgemaakt worden de logopediebehandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed.

Basispolis

Bij een basispolis wordt de nota van de behandeling alleen 100% vergoed als de therapeut een contract heeft afgesloten met de zorgverzekering.  Heeft de therapeut geen contract met de zorgverzekering afgesloten dan betaalt u een eigen bijdrage per behandeling.  De hoogte van de eigen bijdragen verschilt per verzekering.

Restitutiepolis

Elke verzekering biedt een restitutiepolis aan. Bij een restitutiepolis wordt de nota van de behandeling wel 100% vergoed als de therapeut geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekering.

Tarieven

Reguliere logopedische behandeling 25 minuten 43,00 euro
Eenmalig logopedisch onderzoek 55 minuten 86,00 euro
Overleg met derden per 30 minuten 43,00 euro
Onderzoeksverslag aan derden per 30 minuten 43,00 euro
Anamnese en onderzoek na verwijzing 43,00 euro
Remedial teaching  per 30 minuten 30,00 euro
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak 43,00 euro

Overleg met derden
Voor  overleg met b.v. leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders wordt 43,00  euro per 30 minuten  in rekening gebracht.  Overleg op scholen en uitgebreid telefonisch overleg, kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.  Ouders ontvangen voor dit overleg een nota.

Verslaglegging aan derden
Kosten voor een onderzoeksverslag aan bijvoorbeeld leerkrachten , intern begeleiders  of  ambulant begeleiders i.v.m. een arrangement kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.  Ouders ontvangen voor een onderzoeksverslag een nota.

Te laat afmelden of niet verschijnen
Meldt u een behandeling niet 24 uur van te voren af , dan wordt de behandeling bij u in rekening gebracht.  U ontvangt een nota en kunt deze niet indienen bij uw zorgverzekeraar.