vergoeding

Vergoeding
Bij Logopedie Landsmeer is voor 2019 met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met CZ en de Friesland zorgverzekeraar.

Dit betekent dat de logopediebehandelingen voor kinderen tot 18 jaar 100% worden vergoed door de zorgverzekeraars: Achmea, ASR, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ. De nota’s van het onderzoek en de behandeling kan ik rechtstreeks declareren bij deze zorgverzekeraars.

Heeft u een polis afgesloten bij CZ of De Friesland zorgverzekeringen, dan ontvangt u  een nota en kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.  U betaalt dan een eigen bijdrage.

Als u een verzekering afsluit bij een zorgverzekeraar kunt u kiezen voor een basispolis en een restitutiepolis.  Bij een restitutiepolis heeft u eigen keus van zorgaanbieders en krijgt u de behandeling 100% vergoed ook als de zorgaanbieder geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar.  Bij een basispolis heeft u geen eigen keus van zorgaanbieder.  U krijgt de behandeling alleen vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.  Steeds meer zorgverleners kiezen zelf voor contractvrij werken.

Voor volwassenen geldt het wettelijk eigen risico per jaar. Nadat het eigen risico is opgemaakt worden de logopediebehandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven

Reguliere logopedische behandeling 25 minuten 43,00 euro
Eenmalig logopedisch onderzoek 55 minuten 86,00 euro
Overleg met derden per 30 minuten 43,00 euro
Onderzoeksverslag aan derden per 30 minuten 43,00 euro
Anamnese en onderzoek na verwijzing 43,00 euro
Remedial teaching  per 30 minuten 30,00 euro
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak 43,00 euro

Overleg met derden
Voor  overleg met b.v. leerkrachten, intern begeleiders en ambulant begeleiders wordt 43,00  euro per 30 minuten  in rekening gebracht.  Overleg op scholen en uitgebreid telefonisch overleg, kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.  Ouders ontvangen voor dit overleg een nota.

Verslaglegging aan derden
Kosten voor een onderzoeksverslag aan bijvoorbeeld leerkrachten , intern begeleiders  of  ambulant begeleiders i.v.m. een arrangement kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.  Ouders ontvangen voor een onderzoeksverslag een nota.

Te laat afmelden of niet verschijnen
Meldt u een behandeling niet 24 uur van te voren af , dan wordt de behandeling bij u in rekening gebracht.  U ontvangt een nota en kunt deze niet indienen bij uw zorgverzekeraar.