Vakt Fun methode

Gespecialiseerde behandeling voor het aanleren van een goede klank letterkoppeling.

Klank letterkoppeling

De basis voor het goed kunnen lezen bestaat uit het goed kunnen herkennen van alle klanken en het goed kunnen koppelen van de klanken aan de letters. Dit is de klank letterkoppeling.

Het goed kunnen waarnemen en onderscheiden van klanken en het koppelen van de klanken aan de letters is een complexe vaardigheid. Veel kinderen in groep 2 en 3 raken in verwarring en kunnen het aanbod in de klas niet bijhouden.

De klank letterkoppeling wordt in het onderwijs indirect aangeleerd. Leerlingen met risico op lees- en spellingproblemen hebben een expliciete directe instructie nodig. Deze speciale behandeling van de klank letterkoppeling zorgt ervoor dat ook deze leerlingen vloeiend leren lezen en goed kunnen leren spellen.

Vakt Fun

Dit is een multi sensoriele oefenmethode om alle klanken goed te leren herkennen en te koppelen aan de letters. Multi sensorieel houdt in dat de zintuigen waarmee we horen, zien en voelen tegelijkertijd worden gestimuleerd om de informatie over de klanken en de letters goed op te slaan in het geheugen.

Zo worden alle klanken gekoppeld aan het mondbeeld. Zo hoor je de klank niet alleen, maar kun je hem ook voelen.

alle klanken worden gekoppeld aan mondbeelden.

Voor kinderen waarvoor het moeilijk is om auditieve informatie goed te ontvangen en te verwerken is het belangrijk om nieuwe informatie op een andere manier aan te bieden.

Problemen in de leesontwikkeling gaan samen met problemen in het werkgeheugen. Ons werkgeheugen fungeert als een soort kladblok. Alle nieuwe informatie zetten wij op dit kladblok. Vervolgens moet deze informatie meerdere keren correct en ongestoord op dit kladblok worden gezet. Als dat lukt, dan kunnen wij de informatie automatiseren en is het verwerkt in het lange termijn geheugen.

Het werkgeheugen bestaat uit drie belangrijke delen: een fonologisch deel, een visueel deel , en deel voor de executieve functies. Kinderen met problemen in de lees- en spellingontwikkeling hebben vaak problemen op het fonologische deel van het werkgeheugen. Hierdoor is voor hen moeilijk om auditieve informatie correct te ontvangen en te verwerken.

De Vakt Fun methode is ontworpen door Nanda Klop, logopedist en lees- en spellingspecialist.