De KweC methodiek

Spelling

Bij spelling wordt een groot beroep gedaan op de klankontwikkeling en de klank letterkoppeling.   Voordat je een woord opschrijft, hoor je het woord in je hoofd, je verdeelt het woord in klanken en koppel je de klanken aan de letters.  Vervolgens worden de letters opgeschreven en ontstaat het woord op papier.

Bij klank-zuivere woorden schrijf je het woord zoals je het hoort. Denk bijvoorbeeld aan “tak”

En bij niet klank- zuivere woorden schrijf je het woord niet zoals je het hoort.  Dit betekent dat je de spellingregels moet kunnen begrijpen en onthouden om deze woorden correct te kunnen schrijven.  Denk hierbij aan “paard” of “maaien” of “bank” etc.

KweC methodiek 

Dit is een multi sensoriele methode die als ondersteuning bij elke spellingmethode gebruikt kan worden.   Multi sensorieel betekent dat de zintuigen horen, zien en voelen tegelijkertijd worden ingezet om de nieuwe kennis goed op te kunnen slaan in het geheugen.

Zo werkt de methode

  • elke klankgroep heeft een eigen kleur
  • kinderen leren woorden heel bewust verdelen in klanken.
  • De woorden worden neergelegd met de gekleurde blokjes.  Door de woorden klank voor klank neer te leggen met de blokjes combineer je de auditieve, tactiele en visuele informatie tegelijkertijd.
  • het woordbeeld ontstaat eerst  in kleur (= visuele ondersteuning)
  • Door het woord op te schrijven en tegelijkertijd het woord hardop uit te spreken , worden de tactiele, auditieve en visuele informatie opnieuw gekoppeld.
  • spellingregels zijn gekoppeld aan leuke en grappige associaties die makkelijk zijn te onthouden
  • Retentie training is essentieel om nieuwe informatie te kunnen opslaan, verwerken en toepassen.
  • de spellingregels worden aangeboden in een logische volgorde.

Door deze multi sensoriele werkwijze kunnen kinderen met problemen in het werkgeheugen de behandeling ook met succes afronden. Voor hen is het moeilijk om  auditieve informatie op te slaan en te verwerken.  Kinderen met ADD en ADHD bijvoorbeeld zijn snel afgeleid als zij informatie alleen auditief krijgen aangeboden. Door de informatie visueel, auditief en tactiel tegelijkertijd aan te bieden, wordt dit beter opgeslagen in het werkgeheugen en leren kinderen de informatie ook te automatiseren.   Zodra informatie is geautomatiseerd, hoef je er niet meer over na te denken.  Het gaat vanzelf.

Denk aan leren fietsen.  Als je eenmaal kunt fietsen hoef je niet meer na te denken over hoe je het stuur moet vasthouden of hoe je moet remmen.   Dit gaat vanzelf…

www.kwec.nl