spelling

Hoe leer je spellen?

Kinderen leren eerst bewust klanken te herkennen in woorden en de klanken te koppelen aan de letters.  Bij het lezen wordt eerst een symbool waargenomen, de letter en vervolgens hoor je in je hoofd de klank die bij de letter hoort.

Bij spelling verloopt dit proces andersom.  Voordat je een woord opschrijft, hoor je eerst het woord, verdeelt het in klanken en koppelt de klank aan een letter.  Je begint met het schrijven van de letter en hoort de klank in je hoofd.

Bij klankzuivere woorden wordt het woord geschreven zoals je het hoort. Dus “tak” hoor je als tak en schrijf je als tak.

Bij niet klankzuivere woorden wordt het woord niet geschreven zoals je hoort.  Bij het woord bank hoor je bangk en je schrijft bank en bij het woord peer hoor je pir en je schrijft peer……

Voor een goede spellingontwikkeling is het noodzakelijk dat je eerst een goede klank letterkoppeling hebt aangeleerd voordat je de woorden gaat schrijven.

Gevolgen van spellingproblemen

Wanneer de spellingproblemen niet tijdig worden ontdekt en behandeld, kunnen emotionele problemen en faalangst ontstaan. Ook kan de intelligentie van de leerling verkeerd worden ingeschat omdat de spelling achterloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kinderen met lees- en of spellingproblemen hebben moeite met veel vakken op school waarbij gelezen en geschreven moet worden.

Onderzoek

De ontwikkeling van de spellingontwikkeling wordt in kaart gebracht met gestandaardiseerde onderzoeken die ook bij de dyslexie onderzoeken worden gebruikt.

De resultaten van het onderzoek worden met de ouders en school besproken.  De spellingbehandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en de manier van leren van uw kind.

Als blijkt dat uw kind op school na 18 maanden leesonderwijs E scores behaald op het technisch lezen ( DMT toets cito) en E/D scores behaalt op de spelling ( cito spelling) dan wordt overlegd met school of er aangemeld kan worden voor het dyslexie onderzoek in de vergoede zorg.

Spellingbehandeling

Bij Logopedie Landsmeer kunt u een spellingbehandeling volgen.  De gebruikte behandelmaterialen voldoen aan de eisen van de dyslexiebehandeling, opgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland.

De spellingbehandeling wordt multi sensorieel aangeboden.  Dit betekent dat de zintuigen horen, zien en voelen tegelijkertijd worden gestimuleerd.

De KweC methodiek is een methode waarbij elke klankgroep een eigen kleur heeft.  Zo leren kinderen vanuit het klankbeeld de woorden eerst neer te leggen met de gekleurde blokjes en zien zij het woord ontstaan.  Vervolgens kunnen zij vanuit dit woordbeeld de spellingregels toepassen en de woorden correct leren schrijven.

Door deze multi sensoriele werkwijze kunnen kinderen met problemen in het werkgeheugen de behandeling ook met succes afronden. Voor hen is het moeilijk om  auditieve informatie op te slaan en te verwerken.  Kinderen met ADD en ADHD bijvoorbeeld zijn snel afgeleid als zij informatie alleen auditief krijgen aangeboden. Door de informatie visueel, auditief en tactiel tegelijkertijd aan te bieden, wordt dit beter opgeslagen in het werkgeheugen en leren kinderen de informatie ook te automatiseren.   Zodra informatie is geautomatiseerd, hoef je er niet meer over na te denken.  Het gaat vanzelf.

Denk aan leren fietsen.  Als je eenmaal kunt fietsen hoef je niet meer na te denken over hoe je het stuur moet vasthouden of hoe je moet remmen.   Dit gaat vanzelf…