Risico op leesproblemen in groep 2

Heeft je kind moeite met het herkennen van klanken en letters?

Lukt het rijmen nog niet?

In groep 2 wordt een belangrijke basis gelegd voor het leren lezen en schrijven.  Er wordt geoefend met het herkennen van klanken binnen een woord.  Kleuters leren dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en gaan oefenen met het herkennen van de eindklank, de beginklank en leren rijmen.  Eind groep 2 wordt verwacht dat de kinderen minimaal 12 letters kunnen herkennen en benoemen.

In groep 2 wordt gewerkt aan de leesvoorwaarden voor groep 3.

Waaraan kun je mogelijke problemen in de leesontwikkeling herkennen?

Kinderen in groep 2 hebben moeite met:

 • onthouden van rijtjes:  kleuren, dagen van de week,  etc.
 • onthouden van versjes en rijmpjes
 • correct uitspreken van klanken
 • correct naspreken van woorden
 • snel benoemen van voorwerpen, activiteiten, namen van personen
 • herkennen van klanken in woorden
 • herkennen en benoemen van begin- en eindklanken
 • rijmen
 • herkennen van letters
 • benoemen van letters
 • lees- en spellingproblemen komen voor in de familie

Tijdig signaleren en behandelen van kleuters in groep 2 met problemen in de klankontwikkeling is zeer belangrijk om leesproblemen in groep 3 te verminderen en te voorkomen.

Komt er dyslexie voor in de familie of heeft je kind moeite met bovenstaande leesvoorwaarden?  Maak dan vrijblijvend een afspraak.  We kijken samen naar de gehele ontwikkeling van je kind en bespreken jouw zorg.  

De gespecialiseerde logopedische behandeling is gericht op het stimuleren van de klankherkenning en de klank letterkoppeling.   Ouders zijn erg belangrijk en ontvangen adviezen over het stimuleren van de klankontwikkeling.  De praktijk is kindvriendelijk ingericht en oefenmateriaal mag ook worden geleend.