taalproblemen

Taalontwikkeling
Een taalontwikkelingsstoornis is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn.
Kinderen met een TOS hebben moeite met taal. Dit kan zich uiten in problemen met het begrijpen van taal en/of problemen in het zich uiten in gesproken taal.

Waaraan herken je een TOS
– spreken in korte en moeilijk te begrijpen zinnen
– zoeken naar woorden
– weinig spreken en stil zijn
– anderen onvoldoende kunnen begrijpen
– zich moeilijk kunnen concentreren op gesproken taal

Gevolgen van een TOS
Communiceren met gesproken taal is een belangrijke manier om je wensen en gedachten over te kunnen brengen.  Als dit niet lukt of onvoldoende lukt, kunnen er problemen ontstaan in de emotionele ontwikkeling.  Het kind voelt zich niet begrepen door leeftijdsgenoten en volwassenen, of begrijpt de ander niet goed.  Op school kunnen er problemen ontstaan omdat het de instructies en opdrachten niet worden begrepen.

Onderzoek
De logopedist is gespecialiseerd in het onderzoeken van de taalontwikkeling. Er zijn verschillende taaltesten afgestemd op de leeftijden van het kind.
Om de juiste diagnose te kunnen stellen is het belangrijk om te weten of er sprake is van gehoor- visus, motorische problemen of een achterstand in de intelligentie.  Samenwerking met het audiologisch centrum, huisarts, kno arts , kinderarts is hierbij erg belangrijk.

Behandeling
De behandeling wordt afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.  Bij jonge kinderen vanaf 2,5 jaar werk ik met het Hanen ouderprogramma.  Ouders worden nauw betrokken bij de therapie en leren hoe zij de taal- en communicatieve ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.
Bij oudere kinderen bestaat de therapie uit het stimuleren van de woordenschat, zinsbouw, vertellen van een verhaal, begrijpen van de taal.