Lees- en spellingproblemen in groep 3

Komen er lees- en spellingproblemen voor in de familie of herken je de volgende signalen van lees- en spellingproblemen?

Zit je kind in groep 3 en herken je dit:

 • klanken en letters worden niet goed gekoppeld
 • letters worden gespiegeld geschreven
 • er wordt veel geoefend maar de letters worden niet goed herkend
 • het lezen is nog steeds spellend/ hakkend
 • er wordt radend gelezen
 • het plezier in lezen is weg
 • gaat met tegenzin naar school
 • moeite om de aandacht erbij te houden
 • het lezen klinkt monotoon
 • moeite met het onthouden van de rekentafels, dagen van week etc
 • goed uitspreken van klanken
 • goed naspreken van woorden
 • snel benoemen van voorwerpen, activiteiten etc
 • benoemen van begin- en eindklanken

Leren lezen in groep 3

In groep 3 wordt verder gewerkt met het leren herkennen van klanken in woorden en het koppelen van de klanken aan de letters. Kinderen starten met het leren lezen en schrijven van klankzuivere woorden. Dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort. Bijvoorbeeld zoals het woord “boom” en “tak”

Als snel worden de tweetekenklanken aangeboden. Dit zijn de klanken die uit twee letters bestaan en samen 1 klank vormen: au, ei, eu, ie, ij , oe , ou, ui. Dit is verwarrend voor veel kinderen.

Na de kerstvakantie, dus vanaf midden groep 3, worden er niet klankzuivere woorden aangeboden. Deze woorden schrijf je dus anders dan je hoort. Bijvoorbeeld de woorden : “school” of “bang” en “bank” Dat is nog moeilijker voor veel kinderen. Zeker voor kinderen die moeite hebben om de alle klanken en letters te koppelen.

Starten van de gespecialiseerde leesbehandeling

Het is belangrijk dat de problemen in de leesontwikkeling tijdig worden gesignaleerd. Een gespecialiseerd logopedist kan de klank tekenkoppeling solide laten ontwikkelen en zo de leesontwikkeling goed op gang brengen en daarmee veel verdriet en frustratie voorkomen.

Ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van leesproblemen bij kinderen. Als u twijfelt over de leesontwikkeling of dyslexie in de familie voorkomt, maak dan vrijblijvend een afspraak.