spraakproblemen

Spraakontwikkeling
Een spraakstoornis uit zich in het niet goed kunnen produceren van de klanken.
Een articulatiestoornis kan veroorzaakt worden doordat klanken niet goed worden waargenomen en daardoor ook niet goed worden uitgesproken ( = fonologisch probleem)  of de spieren in het mondgebied kunnen de bewegingen onvoldoende uitvoeren waardoor de klanken niet goed worden geproduceerd. ( = fonetische articulatie stoornis)

Waardoor ontstaan articulatiestoornissen
– Duim/ vingerzuigen en spenen
– Langdurige verkoudheden en ontstekingen van de amandelen
– Oorontstekingen / slechthorendheid
– Neurologische oorzaak / onderdeel van een ziektebeeld

Onderzoek
De logopedist is gespecialiseerd in het onderzoeken van de spraakontwikkeling en weet welke klanken op welke leeftijd goed uitgesproken worden.
Ik onderzoek de klankontwikkeling en de mondmotorische ontwikkeling:  welke klanken worden er geproduceerd, vervangen, weggelaten, vervormd en hoe is de spanning en de beweeglijkheid van de spieren in de mond ontwikkeld.

Behandeling
De behandelingen zijn gericht op het leren herkennen van de klanken en het leren produceren van de klanken.
Bij een lage spierspanning in het mondgebied worden bij jonge kinderen spelenderwijs oefeningen aangeboden om de spieren in het mondgebied te versterken.  Bij een voldoende spierspanning kunnen de klanken correct worden geproduceerd.