spraakproblemen

Herken je dit bij je kind?

     • klanken worden niet goed uitgesproken
     • klanken worden weggelaten of verwisseld
     • delen van woorden worden weggelaten
     • er is  boosheid en verdriet omdat het niet wordt begrepen
     • heeft regelmatig een oorontsteking en is vaak verkouden
     • speent of duimt nog na het eerste levensjaar.

Hulp bij het goed leren uitspreken van klanken en woorden

Ik onderzoek de spraakontwikkeling van kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar.  Na dit onderzoek kan ik laten zien welke klanken er al goed worden uitgesproken en welke klanken en klankcombinaties er nog geoefend moeten worden.

De behandeling is als eerste gericht op de emoties van het kind. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen is essentieel om iets te gaan oefenen wat je moeilijk vindt.  Vervolgens wordt er geoefend met het leren onderscheiden van klanken, uitspreken van klanken en het verstevigen van de spieren in de mond.

Ouders ontvangen tips om thuis ontspannen en effectief te oefenen.

Waarom logopedische behandeling starten bij uitspraakproblemen?

Mensen communiceren op verschillende manieren.  We gebruiken lichaamstaal, geschreven en gesproken taal om een boodschap over te brengen.   Lukt het niet om een boodschap duidelijk over te brengen, dan ontstaan er communicatieproblemen.  Je wordt niet begrepen en dat leidt tot gevoelens van onmacht en verdriet.

Het goed kunnen waarnemen van klanken is niet alleen belangrijk om de klanken goed te kunnen uitspreken, maar ook om te leren lezen en spellen. Een geautomatiseerde klank letterkoppeling is de basis om te leren lezen en spellen.  Dit betekent dat je alle klanken goed moet kunnen horen en goed moet kunnen koppelen aan de letters.  Als je klanken niet goed hoort of verkeerd uitspreekt, zul je woorden met deze klanken ook verkeerd schrijven en lezen.

Een goede klank letterkoppeling is de basis om te leren lezen en spellen.  Daarom is gespecialiseerde logopedische therapie belangrijk in groep 2 en 3 als kinderen klanken niet goed herkennen en niet goed koppelen aan de letters.

Waardoor ontstaan spraakproblemen ?

Kinderen kunnen al klanken imiteren als zij 6 maanden oud zijn.  Je hoort dan brabbelklanken als mamama en dada.  Rond het eerste levensjaar mogen we de eerste woordjes verwachten.  Kinderen spreken dan woorden nog niet helemaal goed uit.  Het woord bloem wordt eerst uitgesproken als oem, dan als boem en dan als bejoem en als laatste als bloem.

Als kinderen vaak verkouden zijn en/ of oorontstekingen hebben, dan kunnen zij klanken niet goed horen.  Het gevolg kan zijn dat  klanken onderling worden verwisseld of helemaal niet worden uitgesproken.

Langdurig spenen of duimzuigen heeft tot gevolg dat de spieren in de lippen, tong en wangen zich niet goed ontwikkelen.  De spierspanning is te laag waardoor bewegingen met de tong en lippen niet goed gemaakt kunnen worden om klanken goed en duidelijk uit te spreken.