samenwerking

De mogelijkheden en hulpvraag van je kind staan centraal

We bieden hulp zodat je kind weer met zelfvertrouwen en een positief gevoel in het leven staat.

Je hebt je kind aangemeld omdat je hulp wilt bij het stimuleren van de spraak – taalontwikkeling of de lees- en spellingontwikkeling .

Communicatieproblemen bij kinderen staan vaak niet op zichzelf en gaan gepaard met emoties van onmacht, verdriet of boosheid. De comunicatieproblemen raken niet alleen je kind, maar hebben ook gevolgen voor de interactie tussen jou en je kind.

Moeite met spelling en lezen heeft grote gevolgen voor het kunnen volgen van de lessen en het uitvoeren van opdrachten. Levert stress op bij het maken van toetsen. Je kind doet ontzettend zijn best , maar het schrijven lukt echt niet.

Ik werk in een team van ervaren en betrokken collega’s om de hulpvraag van je kind en zijn omgeving, de observatie- en onderzoeksgegevens en de mogelijkheden van je kind op elkaar af te stemmen en de ontwikkeling van je kind te stimuleren opdat hij/ zij met zelfvertrouwen in het leven staat.

www.snapsynaps.nl

Marloes Hartman werkt als orthopedagoog en heeft jarenlang als leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog in het basisonderwijs gewerkt. Ze onderzoekt en begeleidt kinderen met cognitieve- emotionele- en leerproblemen. Marloes komt op de praktijk in Landsmeer en bezoekt de leerlingen op school en aan huis.

www.kinderpraktijkvis.nl

Stanny Zwiers is de praktijkeigenaar van kinderpraktijk Vis en werkt als GZ psycholoog. De onderzoeken en behandelingen zijn erop gericht dat je kind zich weer als een vis in het water voelt.

www.brainspotter.nl

Sheila van Loon werkt met kinderen en volwassenen die vastlopen in het dagelijks leven door angst, stress, depressie, onverwerkte gebeurtenissen. Brainspotting is een therapie die is ontwikkeld vanuit de EMDR therapie. Het grote verschil is dat je bij brainspotting de pijnlijke beleving niet hoeft her te beleven.

www.fysiodekolk.nl

Lieke bos werkt als kinderfysiotherapeut in Oostzaan en Landsmeer. Lieke onderzoekt en behandelt kinderen met grof- en fijnmotorische problemen. Kinderen met zintuiglijke problemen , bijvoorbeeld snel overprikkeld zijn, kunnen ook voor behandeling bij Lieke terecht.