behandel afspraken

Anamnese en intake
De logopedist stelt u vragen over de ontwikkeling van uw kind en eventuele ziektebeelden. Ouders van het kind en of de volwassen cliënt zelf geven een omschrijving van de hulpvraag.

Behandelovereenkomst
Voor het goed afstemmen van de behandeling en de behandelmethoden is het belangrijk dat de logopedist gegevens mag uitwisselen met de huisarts, medisch specialisten en andere betrokkenen.  U tekent hiervoor een behandelovereenkomst.

Bespreken onderzoeksgegevens en behandelplan
Na dit eerste gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor het onderzoek. De onderzoeksgegevens en het behandelplan worden met u besproken.

Behandeltijd
Een behandeling is in overeenstemming met de zorgverzekeraars als volgt opgebouwd:  20 minuten behandeling, 5 minuten nabespreking met de ouder/ cliënt en 5 minuten administratietijd voor de logopedist.

Client tevredenheidsonderzoek
Bij Logopedie Landsmeer zullen wij u vragen deel te nemen  aan het cliënt tevredenheidsonderzoek van MediQuest.  Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven ontvangt u per email een enquête . In deze enquête kunt u aangeven hoe u de logopedische zorg heeft ervaren. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren . Uw zorgverzekeraar gebruikt deze gegevens ter ondersteuning van het inkoopbeleid van de logopedische zorg.

Te laat afmelden reeds gemaakte afspraak
Reeds gemaakt afspraken voor een behandeling dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan per telefoon, email of sms.  De kosten voor niet op tijd afgemelde behandeling bedragen 40,05 euro en kunnen niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.