Herken je deze vragen of problemen bij je kind?

 • pesten of gepest worden
 • gespannen zijn
 • bezorgd zijn
 • somberheid
 • vindt het moeilijk om gevoelens te uiten en te verwoorden
 • weinig zelfvertrouwen
 • boosheid en woede uitbarstingen
 • wil niet meer naar school
 • vastgelopen in rouwverwerking
 • ouders gaan scheiden of zijn gescheiden
 • leren omgaan met een bijzondere eigenschap

Teken je gesprek

Heidi Sneeuw www.logopedielandsmeer.nl en Marloes Hartman  www.snapsynaps.nl zijn gespecialiseerd in het visualiseren van het gesprek met cliënten.  Met kleuren en symbolen en kernachtige beschrijvingen maken zij een gestructureerd en visueel verslag van het gesprek met kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.  Zij doen dit met de methode Teken je Gesprek.

Kinderen vinden dit een fijne manier om hun gedachten te onderzoeken. Ze ontdekken zelf wat nodig is om zich sterker te voelen tijdens allerlei momenten.  Het is een soort mindmappen.  Het kind bepaalt de kleur voor de uitgesproken gedachten en situaties: groen voor leuke en prettige dingen, oranje voor twijfelgevallen en rood voor de lastige zaken.  We benoemen moeilijke dingen en bedenken hoe je deze kunt aanpakken. De kinderen zijn zelf onderzoeker.

Speltherapie

In speltherapie staat het kinderspel als werkvorm centraal. Er wordt gewerkt met verhalen, fantasie, poppenspel en tekeningen. De speelse werkvormen geven het kind de gelegenheid om te experimenteren met gedachten, gevoelens en gedrag.  Daarnaast krijgt het de kans om zich op non-verbale manier te uiten. De spelervaringen in de therapie kunnen houvast geven in het dagelijks leven.

Bij Kinderpraktijk Vis www.kinderpraktijkvis.nl wordt speltherapie aangeboden door orthopedagogen, kinderpsychologen en dramatherapeut.

EMDR

EMDR therapie is gericht op traumabehandeling.  EMDR is de afkorting voor Eye Movement Desensitization.  Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van handbewegingen of geluidssignalen als afleiding om oogbewegingen uit te lokken.  Het doel is om de bestaande vervelende herinnering op te roepen en de herinnering te veranderen in een positievere herinnering.  EMDR is een kortdurende, kindgerichte behandeling en heeft een stevige wetenschappelijke basis.  Kinderen met klachten die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele sessies weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken en zich verder te ontwikkelen.

Bij Kinderpraktijk Vis wordt de EMDR behandeling gegeven door de GZ psycholoog Stanny Zwiers.

Brainspotting

Brainspotting is een nieuwe methode die is ontwikkeld vanuit de EMDR.  Bij brainspotting hoef je pijnlijke herinneringen niet te herbeleven.   Brainspotting is geschikt bij situaties waarbij je mind overuren draait en je hoofd veel te vol zit, gevoelens van angst, twijfels , burn out, verlies, verslaving en onverwerkte gebeurtenissen.

Sheila van Loon geeft de Brainspotting therapie.

info@brainspotting.nl       //www.brainspotting.nl