Oorproblemen bij kinderen
Een ontsteking aan het middenoor wordt ook wel otitus media genoemd en veroorzaakt een (hevige) oorpijn. Het komt vaak voor bij kinderen jongeren dan 4 jaar.

Hoe ontstaat een oorontsteking
Tussen het middenoor en de neus keelholte loopt de buis van Eustachius. Vocht vanuit het middenoor kan via de buis van Eustachius worden afgevoerd naar de neus keelholte. Als de buis van Eustachius verstopt zit dan kunnen bacteriën en ontstekingsvocht het middenoor niet uit en er ontstaat een druk op het trommelvlies.
Meestal begint een middenoorontsteking met een gewone verkoudheid. Door de verkoudheid zit de buis van Eustachius verstopt en ontstaat er druk op het trommelvlies wat de oorpijn veroorzaakt.

Waaraan herken je een oorontsteking
Bij jonge kinderen is het soms moeilijk te herkennen. Zij kunnen de plaats van de pijn nog niet aangeven. Het kind wordt ziek, de lichaamstemperatuur stijgt, het oortje kan rood kleuren en het huilt. Oudere kinderen zullen aangeven dat ze pijn in het oor hebben, zeggen vaak “he?” en lijken oost indisch doof en krijgen koorts en voelen zich ziek.
Als de oorontsteking ernstig wordt kan het trommelvlies scheuren en stroomt er ontstekingsvocht vanuit het oor in de oorschelp. Dit is een lijmoor. De pijn is dan weg omdat het trommelvlies is gescheurd en de druk van het trommelvlies af is.

Behandeling
Het is verstandig om contact op te nemen met uw huisarts. Bij terugkerende oorontstekingen zal de huisarts u doorverwijzen naar de kno arts. De kno arts doet onderzoek naar het gehoororgaan en de gehoorfunctie. Zonodig zal de kno arts trommelvliesbuisjes plaatsen. Dit gebeurt ook wel in combinatie met het verwijderen van de neus en/of keelamandelen.

Waarom logopedie bij terugkerende oorontstekingen en verkoudheden?
We spreken van een gevoelige periode voor de spraak taalontwikkeling in de leeftijd van 0-3 jaar.  In deze periode leert het kind klanken herkennen en uitspreken.  Door problemen in het gehoororgaan kan het kind niet alle klanken goed van elkaar onderscheiden of horen.  Hierdoor laat het kind klanken weg of verwisselt klanken onderling. De logopedist helpt bij leren herkennen , onderscheiden en uitspreken van de klanken.