De woorden dansen
Het komt nogal eens voor dat kinderen met leesproblemen aangeven dat de woorden en letters lijken te dansen op het papier.  Dit betekent dat er problemen zijn in het visuele systeem. Het kind heeft dan problemen met focussen, scherp stellen en convergeren (= ogen naar binnen draaien)  Als dit niet soepel gebeurt vinden er haperingen plaats in de beeldverwerking en lijkt het alsof het beeld beweegt

Samenwerking tussen beide ogen
Om alle letters goed te kunnen waarnemen is een goede samenwerking tussen beide ogen van groot belang.  ( = binoculair zicht ) .  Binoculair zicht is niet aangeboren.  Pas rond het zevende levensjaar is er tussen de ogen en andere zintuigen een goede samenwerking aangeleerd.  Hierdoor kan het kind symbolen en letters verwerken.  Op negen jarige leeftijd is deze samenwerking geoptimaliseerd.   Is deze samenwerking tussen beide ogen niet goed ontwikkeld, dan kunnen leesproblemen ontstaan.   Dit zijn dan leesproblemen veroorzaakt door een verminderde visuele functie.

Een bril bij leesproblemen
Er bestaat geen bril die problemen in de leesontwikkeling doet verdwijnen.  Maar de verschijnselen van leesproblemen en fixatie disparatie (= samenwerkingsproblemen tussen de ogen) lijken erg op elkaar.  Een optometrist verricht o.a.  onderzoek naar de samenwerking tussen beide ogen en zou een bril kunnen voorschrijven.  Dit geeft de ogen meer rust en een stabieler beeld met meer overzicht.