Heb jij ook kinderen in groep 2 die moeite blijven houden met analyseren en synthetiseren?

Waarom lukt het rijmen niet?

Leesvoorwaarden bij kleuters
Lezen is de belangrijkste vaardigheid die kinderen op de basisschool leren. Dit is belangrijk omdat bij veel vakken op school teksten een belangrijke rol spelen.

De opbouw van het leren lezen
In groep 1 wordt gestart met het fonologisch bewustzijn.
Het gaat dan om het nauwkeurig luisteren, bewustzijn van woorden en zinnen, rijmen en het bewustzijn van klankgroepen.  Er wordt geoefend met het kunnen horen of twee woorden hetzelfde klinken of niet,  het herkennen van een specifiek woord in de zin,  verdelen van een woord in klankgroepen en rijmen. Rijmen is het herkennen van de eindklank en er een woord met dezelfde eindklank bij zoeken.

In groep 2 wordt gestart met het fonemisch bewustzijn
Het gaat dan om de vaardigheid om binnen een woord de verschillende klanken te kunnen onderscheiden en aan te kunnen geven dat door de veranderende klank ook de betekenis van het woord verandert. Bijvoorbeeld het klank en betekenisverschil tussen pit en pet.
Hierbij worden ook letters aangeboden.

Waaraan kun je mogelijke problemen in de leesontwikkeling herkennen?
Bij kinderen in groep 1 en 2 zijn er  signalen die kunnen duiden op problemen in de leesontwikkeling.

Kinderen hebben moeite met:

  • onthouden van rijtjes: dagen van de week etc
  • onthouden van versjes en rijmpjes
  • correct uitspreken van klanken en woorden
  • snel benoemen van voorwerpen, personen etc.
  • herkennen van klanken in woorden
  • benoemen van begin- en eindklanken
  • rijmen
  • herkennen van letters
  • benoemen van letters

Behandeling

Tijdig signaleren en behandelen van kleuters met een risico op leesproblemen in groep 2 is zeer belangrijk om leesproblemen in groep 3 en 4 te voorkomen.

Een logopedist/ lees- en spellingspecialist is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen waarbij  het klankbewustzijn nog onvoldoende is ontwikkeld.

Vakt Fun is een multi sensoriele behandelmethode om de klank letterkoppeling aan te leren.  Kinderen met aandachtsproblemen, risico op familiaire dyslexie, TOS en articulatieproblemen, hebben veel baat bij deze multi sensoriele methode.  Door de informatie tegelijkertijd te horen en te zien en te voelen, lukt het om de klanken en letters correct te koppelen en op te slaan in het lange termijn geheugen.

Een correcte klank letterkoppeling is de basis om kinderen goed en met plezier te leren lezen zodat zij goede zelfstandige lezers worden.