Voorschotbehandeling lezen bij kleuters
Lezen is de belangrijkste vaardigheid die kinderen op de basisschool leren. Nauwkeurig en vlot leren lezen is belangrijk omdat bij veel vakken op school teksten een belangrijke rol spelen.

In het basisonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend lezen.
Bij technisch lezen wordt aandacht besteed aan het herkennen van de letters en het snel kunnen koppelen van de letters tot een woord.  Een goede klank en letterkennis zijn hierbij belangrijk .
Bij begrijpend lezen gaat het erom dat je begrijpt wat er in de tekst staat. Een goede woordenschat is hierbij belangrijk. 

De opbouw van het leren lezen
In groep 1 wordt gestart met het fonologisch bewustzijn.
Het gaat dan om het nauwkeurig luisteren, bewustzijn van woorden en zinnen, rijmen en het bewustzijn van klankgroepen.  Er wordt geoefend met het kunnen horen of twee woorden hetzelfde klinken of niet,  het herkennen van een specifiek woord in de zin,  verdelen van een woord in klankgroepen en rijmen. Rijmen is het herkennen van de eindklank en er een woord met dezelfde eindklank bij zoeken.

In groep 2 wordt gestart met het fonemisch bewustzijn
Het gaat dan om de vaardigheid om binnen een woord de verschillende klanken te kunnen onderscheiden en aan te kunnen geven dat door de veranderende klank ook de betekenis van het woord verandert. Bijvoorbeeld het klank en betekenisverschil tussen pit en pet.
Hierbij worden ook letters aangeboden.

Waaraan kun je mogelijke problemen in de leesontwikkeling herkennen?
Bij kinderen in groep 1 en 2 mag je nog niet spreken van  leesproblemen of dyslexie. Er zijn signalen die kunnen duiden op een dyslectische ontwikkeling:

  • moeite met onthouden van rijtjes: dagen van de week etc
  • moeite met het onthouden van versjes en rijmpjes
  • moeite met het correct uitspreken van klanken en woorden
  • moeite met het snel benoemen van voorwerpen, personen etc.
  • moeite het herkennen van klanken en onderscheiden van klanken
  • moeite met rijmen
  • moeite het benoemen van begin- en eindklanken

Behandeling
Het stimuleren van de klankherkenning is heel belangrijk bij kinderen die moeite hebben in groep 2 met de voorbereidende oefeningen voor het leren lezen.
Het herkennen van klanken en het kunnen koppelen van klanken aan de letters is de basis voor het leren lezen in groep 3.

De logopedist is gespecialiseerd in het herkennen van behandelen van moeilijkheden in de klankontwikkeling bij kleuters.
Ik werk met verschillende materialen waarbij voelen, zien en luisteren tegelijkertijd worden gestimuleerd.