Onderzoek lees- en spellingontwikkeling

Het lees- en spellingonderzoek voldoet aan de eisen van stichting Dyslexie Nederland.

Intake gesprek

Tijdens de eerste afspraak bespreek ik de hulpvraag en de algehele ontwikkeling van je kind. Het is belangrijk om te weten hoe de ontwikkeling van de taal, spraak, motoriek, gehoor, visus en de emotionele is verlopen. Al deze ontwikkelingsaspecten zijn invloed op het leren lezen en spellen.

Als er al onderzoeksgegevens beschikbaar zijn , dan kunnen deze ook worden besproken en eventuele vragen worden beantwoord.

Kennismaking

De volgende afspraak is bedoeld om kennis te maken met je kind. Als hij zich veilig en begrepen voelt, is er ruimte om te gaan werken aan datgene wat hij moeilijk vindt.

Onderzoek

De onderzoeken die worden gebruikt om de technisch lees- en spellingontwikkeling in kaart te brengen, zijn deels logopedische onderzoeken en onderzoeken die worden gebruikt tijdens het dyslexie onderzoek van het RID .

  • technisch lezen van bestaande woorden
  • technisch lezen van nonsens woorden
  • lezen van een tekst
  • letters, cijfers, kleuren en afbeeldingen benoemen
  • spelling
  • klank letterkoppeling
  • fonologisch bewustzijn
  • articulatie onderzoek

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt eerst met jullie als ouder(s) besproken. Met jullie toestemming wordt dit ook besproken met de intern begeleider en de leerkracht van je kind.

De intern begeleider en de leerkracht krijgen adviezen over het huidige lees- en spellingniveau, omgaan met deze achterstand in de klas en het afstemmen van het lesaanbod en de verwerking van de stof op het ontwikkelingsniveau van je kind.

De uitslag wordt natuurlijk ook besproken met je kind. Het geeft een gevoel van opluchting als je weet hoe het komt dat het lezen en spellen nog niet lukt en dat je weet dat de juf op school jou gaat helpen met het voorlezen van teksten en dat je het dictee op je eigen niveau mag gaan maken.

Dyslexie onderzoek bij het RID

Als blijkt dat je kind op drie opeenvolgende meetmomenten van de Cito lage D en E scores heeft behaald op de onderdelen DMT en spelling, dan kan de intern begeleider jullie verwijzen naar het RID voor het dyslexie onderzoek in de vergoede zorg.

Voordat school kan doorverwijzen naar het RID moet een dyslexie protocol worden gevolgd. Dit is belangrijk om aan te kunnen tonen dat ondanks de extra geboden hulp bij lezen en/of spelling, de achterstand in het lezen en spellen nog (te) groot is.

De gegevens van het lees- en spellingonderzoek bij Logopedie Landsmeer kunnen door school verwerkt worden in het verslag/ handelingsplan voor de aanmelding van het dyslexie onderzoek.