meertaligheid

Kinderen tot 12 jaar kunnen meerdere talen probleemloos leren spreken. Bij sommige kinderen verloopt dit anders. Wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt zal het leren van een tweede taal moeilijker gaan. Het kind kent de woorden, zinnen en taalregels uit de moedertaal onvoldoende en kan deze dus ook niet goed toepassen in de tweede taal.

Oorzaak
Bij sommige kinderen is er sprake van een primair taalprobleem. Zij hebben problemen in het leren van de moedertaal en zodoende ontstaan er ook problemen in het leren van de tweede taal. Een achterstand in de tweede taal kan ook ontstaan omdat in de eerste levensjaren alleen de moedertaal wordt gesproken. Het kind komt dan op de peuterspeelzaal of de basisschool in aanraking met de Nederlandse taal.

Gevolg
Door een achterstand in de Nederlandse taal kan het kind zich moeilijker uiten en de taal moeilijker begrijpen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in de interactie met leeftijdsgenoten en het kunnen uitvoeren van opdrachten op school.

Wat doet de logopedist bij Logopedie Landsmeer
De logopedist doet onderzoek naar de taalontwikkeling in het Nederlands en zal mbv een speciale anamnese de ontwikkeling van de moedertaal in kaart brengen. Zonodig kan een tolk worden ingeschakeld op het audiologisch centrum. Als blijkt dat er sprake is van een primaire taalstoornis ( een achterstand in de moedertaal en de tweede taal) dan wordt de therapie opgestart en vergoed door de zorgverzekeraar.  De logopedist richt de taaltherapie op het stimuleren van de woordenschat, zinsbouw, luistergerichtheid en het begrijpen van de taal. Meer informatie en adviezen kunt u nalezen op: www.kindentaal.nl

Als blijkt dat er sprake is van een voldoende ontwikkeling van de moedertaal en dat het Nederlands onvoldoende is ontwikkeld ,  is er sprake van een achterstand in het Nederlands.  De zorgverzekeraar vergoedt de logopedische behandeling dan niet.

.

de mol