Sinds de invoering van het passend onderwijs wordt lesgeven steeds meer maatwerk.  De leerkracht levert veel maatwerk, maar ondanks alles lukt het niet altijd om een leerling het meest passende aanbod te bieden.

Juist de leerlingen met een “dubbele” hulpvraag vallen tussen wal en schip.  Met deze co morbiditeit kan geen hulp in de vergoede zorg worden aangevraagd.  Wij kunnen deze leerlingen helpen op locatie en in goed overleg met de leerkrachten en de ouders.

Vragen over de ontwikkeling van de basisvakken

Marloes Hartman observeert leerlingen in de klas en neemt gestandaardiseerde onderzoeken af om de ontwikkeling van de basisvakken : rekenen/ wiskunde , begrijpend lezen en taal in kaart te brengen. Deze onderzoeken kunnen op school en op de praktijk in Landsmeer worden afgenomen.

Heidi Sneeuw, kan zowel op locatie als op de praktijk in Landsmeer de spraak-taalontwikkeling  en de spelling- en leesontwikkeling onderzoeken. Zij werkt als logopedist en dyslexiespecialist en neemt gestandaardiseerde dyslexie onderzoeken af.

Vragen over de spelling en leesontwikkeling

Heidi Sneeuw werkt als logopedist en dyslexiespecialist en neemt de spelling-en leesonderzoek af bij de leerlingen vanaf groep 3.  Dit kan op de praktijk in Landsmeer en op school.

De spelling- en leesbehandelingen worden gegeven door Heidi Sneeuw en Marloes Hartman op de praktijk en op scholen.  Wij betrekken de ouders en de leerkrachten bij de behandeling en kijken goed wat de leerling aankan.  Wij geven geen bergen huiswerk…..  Wij werken met multi sensoriele materialen waardoor de leerlingen met ADD / ADHD / AS problematiek ook met plezier aan de spelling- en leesontwikkeling kunnen werken.

Vragen over de cognitieve ontwikkeling

Wanneer wordt er een intelligentie onderzoek afgenomen:

  • voor het aanvragen van dyslexie onderzoek
  • bij achterblijvende leerresultaten
  • voor het aanvragen van een arrangement bij taalontwikkelingsproblemen

Zowel ouders als leerkrachten kunnen vragen hebben over de leerontwikkeling van een kind.  Sommige leerlingen hebben een achterstand in de basisvakken op school in vergelijking met hun leeftijdsgenoten.  Deze achterstand kan verschillende oorzaken hebben. Wij vinden het belangrijk om naar het hele kind te kijken en niet alleen een intelligentie onderzoek af te nemen.  Er kunnen immers ook andere factoren een rol spelen waardoor het kind de leerstof moeilijker opneemt en verwerkt.

Het intelligentie onderzoek wordt afgenomen als er extra hulp wordt aangevraagd in de vorm van een arrangement of dyslexie onderzoek. Dit wordt gedaan om vast te kunnen stellen of de achterstand in het spellen, lezen, taal onderdeel uitmaakt van bredere ontwikkelingsproblematiek of dat de leerling een probleem heeft met spellen, lezen, taal en beschikt over een gemiddelde intelligentie.

Intelligentie onderzoek in een kindvriendelijke omgeving wordt afgenomen door de kinderpsycholoog bij kinderpraktijk vis of door Marloes Hartman op de praktijk in Landsmeer.

Zowel de orthopedagoog Marloes Hartman als de kinderpsychologen bij praktijk Vis nemen de WISC V test en concentratie en geheugenonderzoek af.

//www.kinderpraktijkvis.nl

//www.snapsynaps.nl