Meertalige ontwikkeling
Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk dat zowel vader als moeder de taal met het kind spreken die ze zelf voldoende beheersen. Het maakt niet uit welke taal dit is.
De taal waarin je jezelf het best kunt uitdrukken, waarin je de emoties benoemt en waarin je droomt, is de moedertaal.

 Wat is belangrijk bij een meertalige opvoeding
– Kies voor de 1 persoon 1 taal strategie. Dit betekent dat de talen die thuis worden gesproken worden gescheiden. Er wordt gekozen voor 1 persoon die de moedertaal spreekt en 1 persoon die het Nederlands spreekt.
– Een goed geleerde moedertaal is een voorwaarde om een tweede goed te kunnen leren. Het is daarom belangrijk dat ouders die het Nederlands niet goed beheersen, hun moedertaal spreken met hun kind.
– Een belangrijke vraag bij het aanleren van verschillende talen is : welke talen zijn voor het kind belangrijk om te kunnen begrijpen en te kunnen spreken? Zowel nu als in de toekomst? Nederlands is belangrijk . Het is de taal van het land en de taal die op school wordt gesproken. De moedertaal is belangrijk om met familieleden in het land van herkomst te kunnen communiceren.

Er zijn verschillende vormen van meertaligheid
Simultane meertaligheid
Dan krijgt het kind meerdere talen aangeboden vanaf de geboorte. De vader spreekt bijvoorbeeld Nederlands en de moeder Spaans. Het is erg belangrijk dat de talen goed worden aangeboden. Dus met goed gevormde zinnen en goed uitgesproken woorden. En het kind moet de talen vaak horen in verschillende situaties.

Successieve meertaligheid
Dan leert het kind in de eerste levensjaren alleen de moedertaal en leert het als het naar de peuterspeelzaal of de voorschool gaat het Nederlands. De ontwikkeling van de moedertaal verloopt hetzelfde als van de kinderen die eentalig worden opgevoed. De ontwikkeling van de tweede taal verloopt wel anders. Veel kinderen die later het Nederlands leren spreken maken een stille periode door. De ontwikkeling van het Nederlands staat niet stil. Het kind neemt de klanken en woorden in zich en leert de taal begrijpen.

Meertaligheid en logopedie
De logopedische behandeling voor het stimuleren van de taalontwikkeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering als er sprake is van een primair taalprobleem.
Dit betekent dat het kind in de moedertaal een taalprobleem heeft en daardoor zich het Nederlands niet goed eigen kan maken.
M.b.v een uitgebreide anamnese en taaltesten voor meertalige kinderen brengt de logopedist de taalontwikkeling van de moedertaal en het Nederlands in kaart. Als er dan nog twijfels zijn over ontwikkeling van de moedertaal kan in samenwerking met het audiologisch centrum een tolk worden ingeschakeld.