Ondersteuning bij het uitvoeren van passend onderwijs

De “gewone” basisschool in de buurt is de plek voor kinderen om zich in hun eigen buurt met elkaar te ontwikkelen.  Ondanks de geweldige inzet van leerkrachten lukt het niet om alle leerlingen op maat het onderwijs aan te bieden.

De invoering van het passend onderwijs vraagt om maatwerk.  De juiste zorg voor elk kind.

Helaas is het aantal kinderen in Nederland dat het stempel “onleerbaar” heeft, in de afgelopen jaren gestegen van 1378 naar 5500 leerlingen in 2019.  Ook in mijn logopedie- dyslexiepraktijk zie ik in de laatste 5 jaar steeds meer cliënten die niet alleen een achterstand in de lees-spelling- en rekenontwikkeling hebben, maar ook kampen met emotionele problemen. Gevoelens van onzekerheid, verdriet en boosheid gaan hand in hand met faalangst en niet meer met plezier naar school naar gaan.

Ik bied hulp bij het onderzoeken en uitvoeren van een passend onderwijsaanbod op de leergebieden :  technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.