Lees- en spellingproblemen in groep 7/8

In groep 7 lezen de leerlingen langere en steeds complexere teksten. De nadruk ligt op het begrijpend lezen. Er zijn verschillende methoden die op scholen worden gebruikt om het begrijpend lezen te oefenen. Bijvoorbeeld Nieuwsbegrip.

Dit is een overzicht van leesstrategieën die worden geoefend in de methoden begrijpend lezen:

 • kennis van termen: titel, alinea, conclusie, inleiding etc.
 • herkennen en betekenis geven aan signaalwoorden
 • betekenis van moeilijke woorden terugvinden in de tekst
 • begrijpen wat de bedoeling van de schrijver is
 • herkennen van de hoofd- en bijzaken
 • samenvatting maken van een tekst

Begrijpend lezen leer je niet alleen uit een methode. Dit gaat de hele dag door. We hebben als leerkrachten, ouders en therapeuten een belangrijke voorbeeldfunctie.

Het goed leren begrijpen van datgene wat je leest hangt nauw samen met de woordenschat, algemene kennis van de wereld om je heen, je kunnen inleven in een situatie en ook leesstrategieën.

Dit zijn de spellingregels die in groep 7 volgens de leerlijn spelling aangeboden worden:

 • werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd
 • leestekens: vraagteken, uitroepteken, aanhalingstekens
 • moeilijke woorden met een b aan het eind of in het midden (ambtenaar)
 • woorden met th ( apotheek)
 • woorden die eindigen op -isch en – tie en -teit ( kritisch, politie, actualiteit)
 • woorden met een y (pony)
 • woorden met een q (aquarium)
 • Engelse leenwoorden (manager)
 • Franse leenwoorden ( trottoir)
 • Woorden met een trema

Elke basisschool kiest voor spellingmethode. Binnen de huidige spellingmethoden wordt afgeweken van de pedagogische leerlijn spelling.