Lees- en spellingproblemen in groep 6

In groep 6 ligt de nadruk steeds meer op het zelfstandig leren.

Herken je dit bij je kind?

 • Krijgt zijn weektaak niet af
 • Raakt in de war als zij zelf opdrachten moet maken
 • Weet niet hoe hij moet beginnen
 • Kan zelf geen goede volgorde aanbrengen in het maken van opdrachten
 • krijgt teveel huiswerk mee omdat het werk op school niet afkomt
 • raakt in de stress van al het huiswerk
 • begrijpt onvoldoende wat hij leest
 • leest te langzaam om zijn werk af te krijgen
 • heeft problemen met rekenen omdat hij de verhaaltjes sommen niet snapt
 • kan rijtjes sommen wel voldoende maken
 • begrijpt de spellingregels niet
 • raakt in de war bij de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd
 • gaat met tegenzin naar school
 • heeft een hekel aan lezen

Zelfstandig werken

In groep 6 worden leerlingen nog meer gestimuleerd om zelfstandig te werken. Er wordt een beroep gedaan op de executieve functies. Dit betekent dat je gebruikt maakt van je innerlijke stem om je eigen gedrag en handelen aan te sturen. De executieve functies gebruik je bij:

 • omgaan met emoties zoals boosheid en teleurstelling
 • starten met een taak
 • uitvoeren van een taak
 • een geplande uitvoering aanpassen
 • planning maken
 • leren leren : huiswerk topografie, teksten lezen voor geschiedenis en aardrijkskunde

Technisch – en begrijpend lezen

Er wordt dus van je kind in groep 6 steeds meer zelfstandigheid verwacht in het uitvoeren van opdrachten en er wordt een groter beroep gedaan op het begrijpend lezen. De teksten worden langer en complexer.

Kinderen met problemen in het technisch lezen, de woordenschat en de taalontwikkeling dreigen nu nog verder achterop te raken. Door een te laag leestempo gaat er veel energie en tijd verloren in het lezen van de woorden, waardoor het begrijpen van wat men leest nog onvoldoende lukt. kinderen met een te kleine woordenschat en problemen in de zinsbouw kunnen de complexe teksten onvoldoende lezen met begrip. En dan moet je ook je weektaak nog op tijd af hebben……

Spelling

De nieuwe spellingregels die worden aangeboden zijn gebaseerd op de kennis van de spelling die in groep 4 en 5 is aangeboden.

In groep 6 wordt er geoefend met de werkwoorden in de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd. Het is niet alleen moeilijk om de werkwoorden goed te vervoegen, maar nog moeilijker om ze correct te lezen en te schrijven. De geleerde spellingregels kun je niet toepassen op de schrijfwijze van de werkwoorden……. hier kun je erg van in de war raken.

In groep 6 leert je kind zelfstandig opdrachten plannen en uitvoeren en moet het lange en complexe teksten lezen en begrijpen. Kinderen met een achterstand in de lees- en spellingontwikkeling en de taalontwikkeling raken nog verder achterop. Twijfel niet om contact op te nemen met een logopedist.

Dit zijn de spellingregels die in groep 6 worden aangeboden:

 • moeilijkere verkleinwoorden
 • moeilijkere woorden met korte klinkerregel
 • moeilijkere woorden met de lange klinkerregel
 • langere woorden met de stomme e ( wandelen)
 • de s wordt een z ( roos en rozen)
 • de f wordt een v ( boef en boeven)
 • idiote i ( dirigent, kilo)
 • de c en s ( citroen)
 • de c en k (camera)
 • ‘s woorden ( ‘s morgens)
 • langere woorden met de achtervoegsels lijk en ig en heid ( aardigheid)
 • langere woorden met de voorvoegsels ( gedachten)

Een gespecialiseerd logopedist onderzoekt en behandelt de lees- en spellingontwikkeling en houdt hierbij rekening met de problemen in de executieve functies.