Lees- en spellingproblemen in groep 5

In groep 5 ligt de nadruk steeds meer op het begrijpend lezen

Herken je dit bij je kind?

 • laag leestempo
 • geen plezier in lezen
 • lage scores op de DMT ( D en E scores)
 • lage scores op cito begrijpend lezen ( D en E scores)
 • tegenvallende scores op de toetsen geschiedenis en aardrijkskunde
 • krijgt de opdrachten niet op tijd af
 • krijgt de toetsen niet op tijd af
 • stress bij het dictee
 • begrijpt de spellingregels niet
 • schrijft woorden zoals je ze hoort

In groep 3 oefent je kind met het aanvankelijk lezen en leert het alle klanken en letters te koppelen. In groep 4 wordt geoefend met het leren lezen van langere woorden en zinnen en neemt het leestempo toe. In groep 5 worden lessen en opdrachten zelfstandig gelezen. Dan wordt het dus steeds belangrijk dat je snapt wat je leest.

begrijpend lezen is het vermogen om te kunnen begrijpen wat je leest

Voor begrijpend lezen zijn drie onderdelen belangrijk

 • technisch lezen
 • kennis en woordenschat
 • sturen van het eigen leesproces

Kinderen met een achterstand in het technisch lezen lopen een groot risico op een achterstand in de schoolvakken: taal, begrijpend lezen, rekenen en zaakvakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Een voldoende leestempo is belangrijk om alle tekst te kunnen lezen. Voor begrijpend lezen is een goede taalontwikkeling belangrijk. Woordenschat en kennis van de zinsbouw helpen bij het begrijpen van een tekst.

Onderzoek naar de taalontwikkeling en de technisch leesontwikkeling is belangrijk om te kunnen begrijpen waarom het begrijpend lezen niet lukt.

Spelling in groep 5

In groep 5 worden nieuwe spellingregels aangeboden die gebaseerd zijn op en spellingvaardigheden uit groep 3 en 4 en die een groot beroep doen op de taalontwikkeling van je kind.

Het is dus belangrijk dat je kind de spelling uit groep 3 en 4 beheerst om de spellingregels uit groep 5 te kunnen begrijpen en toe te passen.

Spellingregels die een beroep doen op de taalontwikkeling zijn bijvoorbeeld de woorden die eindigen op een “d” of “t”. Je kunt alleen bepalen of je een woord met een “d” of “t” aan het eind schrijft, als je weet wat het meervoud is. Denk bijvoorbeeld aan “paard”. dit schrijf je zo omdat je in het meervoud paarden een “d” hoort. Veel kinderen met spelling- en leesproblemen hebben ook problemen in de taalontwikkeling. Het vervoegen van woorden in het enkelvoud naar het meervoud lukt onvoldoende.

Het onderzoeken en behandelen van de ontwikkeling van het technisch lezen, begrijpend lezen en de spelling door een gespecialiseerd logopedist is belangrijk. De problemen in de spelling- en leesontwikkeling zijn onderdeel van problemen in de taalontwikkeling.

Problemen in de spelling- en leesontwikkeling worden mede veroorzaakt door taalontwikkelingsproblemen

Dit zijn de klankgroepen en spellingregels die in groep 5 worden aangeboden:

 • langere woorden met eer oor eur ( monteur)
 • langere woorden met aai ooi oei ( waaien)
 • langere woorden met uw eeuw ieuw ( zwaluw, leeuwin)
 • langere woorden met de ei/ ij ( schoolplein)
 • langere woorden met eind d en t ( kleinkind)
 • eind d en t aan het eind van een klankgroep ( aardbei)
 • lange klinkerregel (taken)
 • korte klinkerregel ( takken)
 • stomme e ( diepte)
 • cht en gt ( lacht en weegt)
 • moeilijkere verkleinwoorden ( rolletje)
 • voorvoegsels : be-, ge-, ver- ( begin, verstaan, gedaan)