Lees- en spellingproblemen in groep 4

In groep 4 leren kinderen woorden lezen en schrijven die je anders schrijft dan je hoort. Dit kan heel verwarrend zijn voor kinderen met problemen in de lees- en spellingontwikkeling.

Zit je kind in groep 4 en herken je dit?

 • Letters worden verkeerd om geschreven
 • woorden worden hakkend gelezen
 • woorden worden geschreven zoals je het hoort
 • heeft moeite met de spellingregels
 • moeite met netjes schrijven
 • geen plezier in lezen
 • gaat met tegenzin naar school
 • stress bij het dictee
 • krijgt opdrachten op school niet op tijd af
 • krijgt toetsen niet op tijd af
 • lage scores op de DMT toets ( D en E scores)
 • lage scores op de Cito spelling ( D en E scores)
 • lage scores op de Cito begrijpend lezen ( D en E scores)
 • moeite met verhaaltjessommen

Leren lezen in groep 4

In groep 4 wordt al een groot beroep gedaan op de technische leesvaardigheid van de kinderen. Er vindt een overgang plaats van aanvankelijk lezen naar voortgezet lezen. De woorden bestaan uit meerdere lettergrepen en klankcombinaties. Het “hakken”en “plakken” van losse letters tot een woord wordt moeilijker.

Als midden groep 4 (M4) blijkt dat het leestempo te laag is, krijgen ouders het advies om samen met hun kind op snelheid te gaan lezen. Maar pas op…

te snel lezen leidt tot radend lezen

Het is belangrijk om te onderzoeken waardoor het komt dat je kind niet snel genoeg kan lezen. Zeer waarschijnlijk is klank letterkoppeling nog niet geautomatiseerd en lukt het daardoor niet om goed en snel genoeg om van alle losse letters en klanken een woord te samen te stellen. En als je dan op snelheid gaat oefenen, ga je raden naar wat er staat…..

Het is belangrijk voor de lees- en taalontwikkeling om nauwkeurig en rustig te lezen.

Spelling in groep 4

Kinderen leren nu woorden schrijven die je anders schrijft dan je hoort. Bijvoorbeeld de klank “nk” als in “bank”. Je hoort “bangk” en je schrijft “bank”. Of zoals in “zwaai”. Je hoort “zwaaj” en je schrijft “zwaai”. Kinderen kunnen niet- klankzuivere woorden alleen correct schrijven als de klank letterkoppeling is geautomatiseerd.

Kinderen kunnen niet klankzuivere woorden alleen goed schrijven als de klank letterkoppeling is geautomatiseerd.

Het is dus belangrijk om goed te onderzoeken welke klanken nog niet goed worden waargenomen en welke klanken en letters nog niet goed worden gekoppeld.

Dit zijn de klankgroepen die worden aangeboden in groep 4

 • ng en nk
 • sch en schr
 • aai ooi oei
 • eer oor eur
 • eind t en eind d
 • v en f
 • s en z
 • start met de korte klinkerregel ( takken)
 • start met de lange klinkerregel ( taken)
 • start verkleinwoorden ( boompje, stoeltje, huisje)

Dit onderzoek en deze behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd logopedist. Als je twijfelt over de lees- en of spellingontwikkeling van je kind , maak dan vrijblijvend een afspraak.