leesproblemen

Kinderen leren in groep 1 bewust luisteren naar woorden en klanken. Zo wordt er geoefend met het leren herkennen van een woord in een zin en het verdelen van lange woorden in stukjes.

In groep 2 leren kinderen de begin- en eindklanken van een woord herkennen en benoemen en leren zij rijmen. Verder in groep 2 worden er minimaal 12 letters geoefend en gekoppeld aan de klanken.

Voor het leren lezen in groep 3 is het belangrijk dat het klankbewustzijn voldoende is ontwikkeld. Dit betekent dat kinderen alle klanken correct kunnen waarnemen en kunnen uitspreken en kunnen herkennen in woorden. Vervolgens wordt al in groep 2 een start gemaakt het koppelen van de klanken aan de letters.

Heeft een kleuter moeite met:

 • woorden herkennen in een zin of een verhaaltje
 • woorden verdelen in stukjes ( rug—zak )
 • begin- of eindklanken herkennen en benoemen
 • rijmen
 • onthouden van rijtjes, zoals de dagen van de week
 • onthouden van namen
 • snel kunnen benoemen van voorwerpen
 • klanken correct uitspreken
 • klanken koppelen aan de letters

Dan kan dit duiden op leesproblemen.

Bij kinderen in groep 3 en 4 kunt u letten op de volgende signalen:

 • klanken en letters worden niet goed gekoppeld
 • letters worden gespiegeld geschreven
 • er wordt veel geoefend maar de letters worden niet goed herkend
 • het lezen is nog steeds spellend/ hakkend
 • er wordt radend gelezen
 • het plezier in lezen is weg
 • gaat met tegenzin naar school
 • moeite om de aandacht erbij te houden
 • het lezen klinkt monotoon
 • moeite met het onthouden van de rekentafels, dagen van week etc.

Heidi is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van leesproblemen bij kinderen. Als u twijfelt over de leesontwikkeling of dyslexie in de familie voorkomt, maak dan vrijblijvend een afspraak.

Veel spelling- en leesproblemen worden veroorzaakt door problemen in de taal- spraakontwikkeling. De logopedist is deskundig op dit gebied en kan de spelling-en leesproblemen al in een vroeg stadium herkennen en behandelen.

I