Wat is begrijpend lezen?

Door te lezen ontmoet je de wereld. We lezen teksten om informatie te verkrijgen, om te leren en om te ontspannen. Kunnen lezen en kunnen begrijpen wat je leest zijn zeer belangrijke vaardigheden om te kunnen komen op school en in de maatschappij.

Wat is begrijpend lezen

Begrijpend lezen is het vermogen om te kunnen begrijpen wat je leest. Lezen met begrip.

Begrijpend lezen is denken.  Lezen met begrip steunt op twee pijlers:

 1. Kennis en woordenschat : de lezer beschikt over kennis en woordenschat
 2. Sturing van het leesproces : de lezer kan zijn eigen leesproces sturen.

Hier wordt aandacht aan besteed bij het leren lezen met begrip

Om te kunnen begrijpen wat men leest , heeft de lezer kennis van de taal en kennis van de wereld nodig. Om de kennis van de taal te stimuleren wordt aan de volgende aspecten gewerkt:

 • Kennis van de grammatica en zinsbouw
 • Kennis van de verschillende tekstsoorten en genres
 • Betekenis van belangrijke signaalwoorden zoals ten eerste, ten slotte, met uitzondering van etc.
 • Kennis van taalbegrippen die vaak voorkomen in opdrachten of toetsen, zoals alinea, cursief gedrukt, paragraaf etc.

Om de woordenschat en de kennis van de wereld te stimuleren, wordt gewerkt met teksten die voorkomen in het gewone leven van de kinderen.  Zo leren kinderen feitelijke kennis of emoties en menselijk gedrag beter te begrijpen.  Dit kunnen teksten zijn uit folders, tijdschriften, kranten en internet .   Het vergroten van de woordenschat en kennis van de wereld is geen kwestie van het alleen maar aanbieden van woorden en betekenissen.  Dit is een actieve bezigheid die het best ontwikkelt in verschillende situaties en op verschillende momenten.

Om de teksten beter te kunnen begrijpen worden lees strategieën aangeleerd.  De lees strategieën zijn een hulpmiddel, een soort gereedschap.  Ze sturen het denken tijdens het lezen en helpen de lezer betekenis te geven aan de tekst.

Deze lees strategieën worden geoefend:

 • Voorspellen : waar zou deze tekst over gaan
 • Vragen stellen : wat betekent dit woord? Waarom staat deze afbeelding erbij? .
 • Visualiseren : zintuigen worden ingezet om zich voor te stellen waar de tekst over gaat.
 • Verbinden : de lezer brengt de tekst in verband met wat hij al weet en heeft meegemaakt.
 • Samenvatten : de lezer zoekt de hoofdgedachte en de belangrijkste informatie in de tekst.