gehoor

Slechthorendheid is een hoorstoornis waarbij de gehoorfunctie licht tot ernstig verminderd kan zijn. Als slechthorendheid is aangeboren heeft dit invloed op de spraak taalontwikkeling. Een kind leert door veel na te doen en te herhalen. Een slechthorende baby zal beginnen met brabbelen en vrij snel hiermee weer stoppen. Hij hoort zijn eigen stemgeluid en de spraakklanken uit zijn omgeving niet. Hierdoor leert hij de betekenis van geluiden en spraakklanken niet herkennen. Een achterstand in de spraak en taalontwikkeling is dan het gevolg.

Oorzaak
Slechthorendheid en doofheid kan aangeboren zijn en onderdeel zijn van een syndroom. Het kan ook op latere leeftijd verworven worden, bijvoorbeeld door lang blootgesteld te zijn geweest aan harde geluiden, een ongeval, ziekte en ouderdomsslechthorendheid.
Kinderen kunnen ook last hebben van een middenoorontsteking. Na 5 of 6 weken zijn de klachten meestal weer voorbij. Keren de oorontstekingen en verkoudheden weer terug, dan is het raadzaam dit met de huisarts te bespreken. Terugkerende verkoudheden en oorontstekingen hebben een nadelige invloed op de spraak en taalontwikkeling.

Gevolg
Kinderen met een verminderde gehoorfunctie spreken sommige klanken anders uit. Ze horen de klanken zelf niet waardoor de spraak anders klinkt en moeilijker te verstaan is. De taalontwikkeling komt vertraagd op gang en het volgen van een gesprek met omgevingslawaai is erg moeilijk en vermoeiend. Dit heeft invloed op het onderlinge contact.

Wat doet de logopedist bij Logopedie Landsmeer
De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de spraak en taalontwikkeling in samenwerking met het audiologisch centrum. De therapie is gericht op het stimuleren van de luistergerichtheid, het herkennen van de klanken en het verbeteren van de uitspraak van klanken en het stimuleren van de taalontwikkeling.

14724_t_letters

Bij Logopedie Landsmeer wordt gewerkt met de methode Spreekbeeld.  Afbeeldingen en klankgebaren ondersteunen de klank. .  Deze klankgebaren leren het kind voelen op welke plaats in de mond de klank gemaakt wordt. De klank wordt zichtbaar als het kind de klank niet kan horen.

9f0a854ba991ea196e80d834e60e0e78
Ter ondersteuning en stimulatie van de taalontwikkeling worden gebaren van het Nederlands gebarensysteem gebruikt.

Meer informatie over slechthorendheid kunt u nalezen op:
www.nvvs.nl
www.fenac.nl