gebruiken van taal

Herken je dit bij je kind?

 • spreekt in te korte zinnen
 • spreekt in onvolledige zinnen
 • zegt vaak “uh”
 • vindt het moeilijk om te vertellen 
 • zoekt naar woorden
 • vermijdt contact met leeftijdsgenoten
 • heeft moeite met taalopdrachten op school
 • reageert verdrietig en/of boos als het niet wordt begrepen

Dan is er mogelijk sprake van een taalontwikkelingsstoornis op het gebied van de taalexpressie.

De ontwikkeling van de taalexpressie

Kinderen leren vanaf hun geboorte dat geluiden een betekenis hebben.  Vanaf de leeftijd van 4 maanden begint de baby geluidjes te maken en leert dat het zelf deze geluidjes maakt.  Vanaf 6 maanden kan de baby al klanken uit zijn moedertaal imiteren.

Rond de eerste verjaardag spreekt je kind zijn eerste woordjes en als het 1,5 jaar is ontstaan de eerste zinnen:  “mama kijken” , “pop zitten” .  Dit zijn de eerste tweewoordzinnen waarmee je kind kan aangeven dat een persoon of een voorwerp iets doet.  Vervolgens worden de zinnen langer en kan je kind vertellen over het ziet en meegemaakt heeft.

Ouders zijn heel belangrijk bij het ontwikkelen van de taalexpressie.  Door de woorden van je kind te herhalen laat je zien dat je het kind hebt gehoord en begrepen.  Vertel wat je aan het doen bent en waarom je iets doet.  Het aanbieden van taal kan de hele dag door bij alles wat je doet.  Het kost geen extra tijd, alleen bewust bezig zijn met de ontwikkeling van je kind.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen voor een goede taalontwikkeling?

 • gehoorfunctie
 • intelligentie
 • omgeving die veel taal aanbiedt
 • aandacht en concentratie
 • geheugen om alle klanken en woorden te leren onthouden
 • communicatieve intentie:  zelf graag willen communiceren met de mensen om je heen.

Taalonderzoek en behandeling bij Logopedie Landsmeer

Ik onderzoek de taalontwikkeling met gestandaardiseerde taalonderzoeken en bekijk het taalbegrip en de taalexpressie.  De uitslag wordt eerst met de ouders besproken en samen kijken wij naar de hulpvraag van de ouders en de hulpvraag van het kind.

Bij alle kinderen is de betrokkenheid van de ouders zeer belangrijk. Bij jonge kinderen zijn de ouders aanwezig bij de therapie en oefenen mee.  Bij oudere kinderen spreken we elkaar aan het eind van de behandelsessie over het toepassen van de adviezen in de thuissituatie.

Samenwerking met school en kinderdagverblijf

Jezelf kunnen uitdrukken in gesproken taal is essentieel om deel te kunnen nemen aan de interactie met de mensen om je heen.  Als dit niet lukt, dan zorgt dat voor gevoelens van verdriet en boosheid.

Ik overleg graag met school en het dagverblijf om het aanbod van de taal af te stemmen op de mogelijkheden van je kind:

 • leerkrachten en begeleiders zijn op de hoogte van de taalontwikkelingsproblemen van je kind
 • leerkrachten en begeleiders kunnen het aanbod op school aanpassen aan de taalmogelijkheden van je kind.
 • begeleiders op het dagverblijf passen hun taalaanbod aan en houden rekening met de taalproblemen van je kind
 • de leerkrachten en begeleiders zijn op de hoogte van de emoties van je kind en weten hoe ermee om te gaan
 • de leerkrachten en begeleiders krijgen adviezen over het omgaan met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.