Klank letterkoppeling

De basis voor het kunnen lezen bestaat uit het goed kunnen herkennen van alle klanken en het goed kunnen koppelen van de klanken aan de letters.  Dit is de klank letterkoppeling.

Heeft uw kind problemen met onderstaande voorwaarden om goed te leren lezen, kies dan voor een Vakt Fun behandeltraject.

 • woorden goed naspreken
 • klanken herkennen in een woord
 • begin- en eindklank kunnen benoemen
 • rijmen
 • klanken en letters koppelen
 • in goede volgorde schrijven van letters : ue en eu

Gespecialiseerde behandeling klank letterkoppeling met Vakt Fun

Het goed kunnen waarnemen en onderscheiden van klanken en het koppelen van alle klanken aan de letters is een complexe vaardigheid. Veel kinderen in groep 2 en 3 en raken in verwarring en kunnen het aanbod in de klas niet bijhouden.

Vakt Fun is een behandelmethode waarmee volgens een vaste volgorde alle klanken en letters multi sensorieel worden behandeld.

Multi sensorieel houdt in: visueel, auditief, kinesthetisch en tactiel.  De zintuigen horen, zien en voelen tegelijkertijd stimuleren om de klanken en letters goed te leren herkennen en te koppelen.

 • klanken herkennen op klankniveau
 • klanken koppelen aan het mondbeeld
 • klanken  herkennen in woorden
 • letters voelen en laten ontstaan met verschillende materialen
 • klanken naspreken en koppelen aan de letters
 • rijmen
 • klank zuivere woorden lezen

Alle klanken gekoppeld aan mondbeelden.  Zo leert het kind de klanken auditief , visueel en tactiel te herkennen en correct op te slaan in het werkgeheugen.

Vervolgens worden alle klanken op klank- en woordniveau aangeboden.  Daarna worden de klanken gekoppeld aan de letters.

Kinderen kunnen in de war raken bij het koppelen van de klanken en letters bij het leren van de twee tekenklanken. ( au-ei-eu-ie-ij-oe-ou-ui ) Eerst leer je de e en de i als aparte klanken en letters en dan leer je dat er ook een ei bestaat…. je leest e en i en je zegt ei…..

Problemen in de leesontwikkeling gaan samen met problemen in het werkgeheugen waardoor het moeilijk is om auditieve informatie goed op te slaan en te verwerken. Multi sensoriele informatie wordt sneller en correct opgeslagen in het werkgeheugen.  Zodra informatie correct en meerdere keren wordt opgeslagen in het werkgeheugen, kan het worden opgenomen in het lange termijn geheugen.  Zodra informatie is opgeslagen in het lange termijn geheugen is de lesstof geautomatiseerd.(www.deleesvlinder.nl)

Door de oefeningen multi sensorieel aan te bieden ;  horen, zien en voelen tegelijkertijd,  lukt het de kinderen met lees- en spellingproblemen om een goede klank tekenkoppeling te ontwikkelen.