Klank letterkoppeling

De basis voor het kunnen lezen bestaat uit het goed kunnen herkennen van alle klanken en het goed kunnen koppelen van de klanken aan de letters.  Dit is de klank letterkoppeling.

Heeft uw kind problemen met:

  • woorden goed naspreken
  • klanken herkennen in een woord
  • begin- en eindklank kunnen benoemen
  • rijmen
  • klanken en letters koppelen
  • in goede volgorde schrijven van letters : ue en eu

Gespecialiseerde behandeling klank letterkoppeling

Het goed kunnen waarnemen, herkennen en onderscheiden van klanken is een complexe vaardigheid en  vraagt om een goed functionerend gehoororgaan, voldoende auditieve gerichtheid en een goed werkgeheugen.

Door de oefeningen multi sensorieel aan te bieden ;  horen, zien en voelen tegelijkertijd,  lukt het de kinderen met spelling en leesproblemen om een goede klank tekenkoppeling te ontwikkelen.

M.b.v. het programma Vakt Fun worden alle klanken gekoppeld aan mondbeelden.  Zo leert het kind de klanken auditief , visueel en tactiel te herkennen, te koppelen en correct op te slaan in het werkgeheugen.

Vervolgens worden alle klanken op klank- en woordniveau aangeboden.  Alle oefeningen zijn gebaseerd op het multi sensorieel werken.    Vervolgens worden  klanken gekoppeld aan de letters.

Problemen in de spelling -en leesontwikkeling gaan samen met problemen in het werkgeheugen waardoor het moeilijk is om auditieve informatie goed op te slaan en te verwerken. Multi sensoriele informatie wordt sneller en correct opgeslagen in het werkgeheugen.  Zodra informatie correct en meerdere keren wordt opgeslagen in het werkgeheugen, kan het worden opgenomen in het lange termijn geheugen.  Zodra informatie is opgeslagen in het lange termijn geheugen is de lesstof geautomatiseerd.(www.deleesvlinder.nl)