begrijpen van taal

Herken je dit bij je kind?

 • begrijpt korte opdrachten niet
 • zegt vaak “He?”
 • lijkt niet te luisteren
 • kan op school niet goed meekomen met opdrachten
 • er zijn regelmatig misverstanden over wat er is afgesproken
 • heeft moeite met het navertellen van een gebeurtenis
 • heeft moeite met het volgen van uitleg
 • mijdt contacten
 • reageert verdrietig en/ of boos als hij iets niet heeft begrepen

Dan is er mogelijk sprake van een taalontwikkelingsstoornis op het gebied van het taalbegrip.

De ontwikkeling van het taalbegrip

Kinderen leren vanaf hun geboorte geluiden koppelen aan wat er gebeurt. En later leren kinderen dat woorden een betekenis hebben. Het woord “poes” hoort bij dat beest dat miauwt, een staart heeft en brokjes eet en graag geaaid wil worden.

Vervolgens leert het kind dat meerdere woorden achterelkaar ook betekenis hebben. Het is wel belangrijk dat het kind alle woorden kan onthouden en weet wat deze woorden betekenen. “Papa auto” betekent iets anders dan “papa fiets” .

Ouders zijn heel belangrijk bij het ontwikkelen van het taalbegrip. Door te vertellen wat je aan het doen bent en het voorlezen van boekjes, leert je kind wat de woorden en de zinnen betekenen.

Taalonderzoek en behandeling bij Logopedie Landsmeer

Ik onderzoek de taalontwikkeling met gestandaardiseerde taalonderzoeken en bekijk het taalbegrip en de taalproductie. De uitslag wordt eerst met de ouders besproken en samen kijken wij naar de hulpvraag van de ouders en de hulpvraag van het kind.

Bij alle kinderen is de betrokkenheid van de ouders zeer belangrijk. Bij jonge kinderen zijn de ouders aanwezig bij de therapie en samen werken wij aan het stimuleren van de taalontwikkeling. Bij oudere kinderen spreken we elkaar aan het eind van een behandelsessie over het toepassen van de adviezen in de thuissituatie.

Samenwerking met school en kinderdagverblijf

Het leren begrijpen van nieuwe woorden en het leren onthouden en begrijpen van zinnen, gebeurt niet alleen tijdens de logopediesessies. Hoe vaker het kind de woorden hoort en de woorden in verschillende situaties, hoe beter het is.

Ik overleg graag met school en het kinderdagverblijf om het aanbod van de taal af te stemmen op de mogelijkheden van je kind.

 • leerkrachten en begeleiders zijn op de hoogte van de taalontwikkelingsproblemen van je kind
 • leerkrachten en intern begeleiders kunnen het aanbod in de klas en de opdrachten aanpassen
 • begeleiders op het dagverblijf passen hun taalaanbod aan zodat je kind de opdrachten beter kan begrijpen.
 • De leerkrachten en begeleiders zijn ook op de hoogte van de emoties van je kind
 • de leerkrachten en begeleiders krijgen adviezen over het omgaan met kinderen met problemen in het taalbegrip.